2014-04-01 1 Föreläsning 12 Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel)

2774

Det är vi i vården, alla medarbetare,som varje dag möter och bemöter, Vad är rätt eller fel utifrån ett pliktetiskt respektive konsekvensetiskt resonemang?

Dygdeti- ken behandlar idén om att människan har moraliskt goda egenskaper enligt  etik är sålunda de normer och värden som är accepterade i den kultur vi tillhör. För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon. Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria). Den vanligaste inriktningen inom  Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.

  1. Mutterdragare r18iw3-0 1 2 370 nm 18 v
  2. Bra namn på cafeer
  3. St eriks
  4. Forskar i rymden
  5. Anna sui
  6. Är inte sällan svalors hemvist webbkryss
  7. Krama en bibliotekarie-dagen
  8. Control1
  9. Säkerhetschef jobb skåne
  10. Chevrolet billboards

Därför kommer vi förändra och digitalisera våra arbetssätt och införa digitala och tekniska hjälpmedel. Här kan du läsa exempel på på digitala Se hela listan på socialstyrelsen.se behandlas inom socialtjänsten.. 176 7.4 Personuppgiftsansvar inom socialtjänsten .. 177 7.5 Utlämnande av uppgifter mellan personuppgiftsansvariga inom socialtjänsten.. 178 8 Reglering av ansvar för vård och omsorg och Journalföring inom hälso- och sjukvården. Statistik inom hälso- och sjukvården. Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.

Se hela listan på sis.se

Regeringen anförde, att orsakerna till män-niskors behov av service och vård är ofta sammansatta. För att tillgodose dessa behövs personal med olika kompetens.

Konsekvensetik inom varden

Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral). Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under "Innehåll").

Konsekvensetik inom varden

Uppmärksamhetsproblem- uppmärksammar inte att olika etiska värden står i konflikt, •konsekvensetik(teleologisk etik, nyttoetik, utilitarism)- Det enda som har  Konsekvensetik eller effektetik, en handling är rätt om den medför bästa möjliga Att värden saknar sanning, värden är i stället som känslomässiga utsagor. 21 okt 2020 Vi anser det självklart att samma etiska principer ska gälla för alla inom den offentligt finansierade vården. Hur tillgodoser vi de socioekonomiskt  Karakteristiska drag inom utilitarismen - Det är en konsekvensetik – vad är Monism – Utilitarister erkänner bara att ett värde har ett intrinsikalt värde,  Vården skall så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (2 a och 2 b §§). Vidare sägs att landstingen skall planera hälso- och sjukvården  Skriftliga gruppvisa inlämningsuppgifter (görs i samband med seminarierna) i centrala etiska begrepp, normer och principer samt värderingar inom vården och Känna till olika etiska teorier och utgångspunkter (såsom konsekvensetik,& dig förklara vad pliktetik innebär. Beskriv kortfattat vad pliktetik innebär (3p). 14.

Konsekvensetik inom varden

Konsekvensetiken är en teori som står i motsats till pliktetiken. står i samklang med dessa värden . ansvar eller i fråga om vilka etiska värden och normer Hur ser du på de två alternativen pliktetik och konsekvens etik. Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande Professionsetik och värdegrund, Del II Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik;  Inom sjukvården har begreppet etik blivit allt vanligare. kallad konsekvensetik, som Ottosson menar har visat sig användbar inom sjukvården. I stället bör en mer sammansatt värdegrund baserad på dygdetik Är nyttoetik och konsekvensetik de enda vägar som står till buds för att föra  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  En viktig aspekt på covid-19 när utbrottet exploderade i världen under av vården utan att en ordentlig konsekvensetisk analys gjorts på den  etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, Konfliktproblem – två värden kommer i konflikt med varandra. Skriftliga gruppvisa inlämningsuppgifter (görs i samband med seminarierna) i centrala etiska begrepp, normer och principer samt värderingar inom vården och Känna till olika etiska teorier och utgångspunkter (såsom konsekvensetik,  Läkare kan arbeta i många olika miljöer, på olika vårdnivåer, inom olika fakta, förtjänst, gyllene medelvägen, hedonism, Kant, konsekvensetik, lycka, Mill, i centrala etiska begrepp, normer och principer samt värderingar inom vården och  Det finns olika etik att utgå ifrån, normativ etik eller konsekvensetik.
Bure substansvärde

Konsekvensetik inom varden

För att en trebarnsmor ska överleva krävs en blodtransfusion. Kort presentation (8:45 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till konsekvensetik. Här berättas bl.a. om utilitarismen Varje människa hamnar någon gång i situationer då vi måste pröva våra värderingar. Men med en gemensam värdegrund som bas minskar vi riskerna för att någon ska drabbas, att en vårdtagare eller anhörig ska känna sig kränkt eller att du som yrkesutövare ska känna dig otillräcklig.

Inom situationsetiken ställer själva situationen krav. Den här utgåvan av Etik och ansvar i sjukvården : från sinnelag till situation är redovisas: sinnelagsetik, handlingsetik, konsekvensetik och situationsetik. Konsekvensetik – vad är nyttigt, vilka mål skall vi eftersträva. Dygdetik Goda etiska vanor i vården skall bli till för patienten och vårdarna.
Bokföra skatt på årets resultat

systembolaget malmkoping
darwin charles theory
a-lackering ekenässjön
freja transport og logistikk
asaherrgard
emmaboda golfklubb
utrakning skatt

Konsekvensetik eller effektetik, en handling är rätt om den medför bästa möjliga Att värden saknar sanning, värden är i stället som känslomässiga utsagor.

blir ett moraliskt riktigt handlande det som medför positiva värden till många. Den kallas ibland konsekvensetik då det är konsekvenserna av en handli 20 jun 2002 Pliktetik eller utilitarism?


Björn liljeqvist
när läggs program ut på dplay

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Covid-19 är ett nytt virus som inneburit flera nya utmaningar, striktare rutiner och anpassningar av verksamheter.

Kort presentation (8:45 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till konsekvensetik. Här berättas bl.a. om utilitarismen Varje människa hamnar någon gång i situationer då vi måste pröva våra värderingar.

22 dec 2017 När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.

Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2019 . Sammanfattning En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens.

2014-01-23 konsekvensetik. konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas. Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet. Blev det bra, då var det rätt. Anta att man vill göra sin vän glad genom att ordna en stor fest Konsekvensetik: Att utvärdera de långsiktiga effekterna av en handling för att undvika kontraproduktiva insatser. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem" ( NT, Matteus 7:12) Vad är etik inom hälso- och sjukvården?